X-Adventure

Telemark ski tour through les Hautes-Alpes, France
January 21 - 29, 2005


A telemark ski tour organised by La Bergerie through les Hautes-Alpes.