Rondje Waterlinies

August 15 - September 4, 2021


A cycling tour (1252.6km) along the dutsch water based defense lines (Maaslinie, IJssellinie, Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollands Waterlinie, Zuiderwaterlinie) the Netherlands.

GPS data